سوابق و نمونه کارها

همیار درمان ماکو

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : همیار درمان ماکو
 • آدرس : http://www.h-darman.com
 •  کارفرما : شرکت همیار درمان ماکو
 • زمان : تابستان 94
 • شرح : در دست راه اندازی

اتاق تعاون ارومیه

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : اتاق تعاون ارومیه 
 • آدرس : http://www.urmiaicc.ir
 •  کارفرما :  اتاق تعاون ارومیه
 • زمان : بهار 94
 • شرح :  ...

آل ور بازار

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : آل ور بازار
 • آدرس : http://www.alverbazar.com
 •  کارفرما : نمایشگاه آل ور بازار
 • زمان : زمستان 93
 • شرح : ...

کفش جاوید

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : کفش جاوید 
 • آدرس : http://www.javidshoes.com
 •  کارفرما :  کارخانه تولیدی کفش جاوید
 • زمان : زمستان 93
 • شرح :  ...

مجتمع مسکونی آسمان تبریز

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : مجتمع مسکونی آسمان تبریز
 • آدرس : http://www.asemantabriz.ir
 •  کارفرما : مجتمع مسکونی آسمان تبریز
 • زمان : بهار 93
 • شرح : ...

نمایشگاه ال ایکس پی

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : نمایشگاه ال ایکس پی 
 • آدرس : http://car.lxp.ir
 •  کارفرما :  گروه تجاری ال ایکس پی
 • زمان : تابستان 93
 • شرح :  ...

شیرین شکر آذر

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : شیرین شکر آذر
 • آدرس : http://shirinshekar.heydarbaba.ir
 •  کارفرما : حیدربابا
 • زمان : تابستان 93
 • شرح : ...

شیرین لبن آذر

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : شیرین لبن آذر 
 • آدرس : http://shirinlaban.heydarbaba.ir
 •  کارفرما :  حیدربابا
 • زمان : تابستان 93
 • شرح :  ...

وب سایت مرجع داوطلبین دکتری

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : وب سایت مرجع داوطلبین دکتری
 • آدرس : http://www.irphd.ir
 •  کارفرما : آی آر پی اچ دی
 • زمان : تابستان 92
 • شرح : ...

فروشگاه اینترنتی ال ایکس پی

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : وب سایت و فروشگاه اینترنتی ال ایکس پی 
 • آدرس : http://www.lxp.ir
 •  کارفرما :  گروه تجاری ال ایکس پی
 • زمان : بهار 92
 • شرح :  ...

شرکت آذرکیاژن

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : وب سایت شرکت آذرکیاژن
 • آدرس : http://www.azarkiagene.com
 •  کارفرما : شرکت آذرکیاژن
 • زمان : بهار 91
 • شرح : ...

پایگاه شخصی و اطلاع رسانی آیدین استوار

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : وب سایت شخصی و اطلاع رسانی آیدین استوار
 • آدرس : http://www.aydin-ostovar.com
 •  کارفرما : آیدین استوار
 • زمان : بهار 92
 • شرح : ...

وب سایت مجتمع خوابگاهی اسکان

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : وب سایت مجتمع خوابگاهی اسکان
 • آدرس : http://www.eskantabriz.ir
 •  کارفرما : مجتمع خوابگاهی اسکان
 • زمان : زمستان 91
 • شرح : ...

سمینار راهکارهای نوین ارتباطی و آموزشی

 • دسته : وب سایت / پرتال
 • عنوان : وب سایت سمینار راهکارهای نوین ارتباطی و آموزشی
 • آدرس : http://www.laces.ir
 •  کارفرما :  شرکت مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات تحلیلگران
 • زمان : پائیز 92
 • شرح : در همکاری و با نظارت شرکت تحلیلگران

نرم افزار اتوماسیون آزمایشگاهی وسام

 • دسته : طراحی و اجرای نرم افزار
 • عنوان : نرم افزار اتوماسیون آزمایشگاهی وسام
 • آدرس :
 •  کارفرما :  شرکت حیات گستر سهند
 • زمان : زمستان 91
 • شرح : ...

نرم افزار حسابداری یاس

 • دسته : طراحی و اجرای نرم افزار
 • عنوان : نرم افزار حسابداری یاس
 • آدرس :
 •  کارفرما :  شرکت حوله یاس
 • زمان : تابستان 92
 • شرح : ...