آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی، فصل مشترک فناوری اطلاعات و فناوری آموزش است. یادگیری الکترونیکی به معنای بهره‌گیری همه‌جانبه از خدماتِ تعاملی اینترنت و امکانات چند رسانه‌ای آن به عنوان ابزارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری می‌باشد. از سوی دیگر، این مفهوم مبتنی بر تعاملات و ارتباطات مجازی بوده و در نتیجه،اعتماد سازی اصل بسیار مهمی در یادگیری از طریق تعاملات مذکور است. اعتماد سازی در ارتباطات آموزشی مجازی بدان معناست که حسِ حضور و مشارکت در فرآیند آموزشی، برمبنای مدل محتوا و سامانه‌ی آموزشی، براساس مجموعه اهداف و  روش‌های موجود در فرآیند برای فراگیر ایجاد گردد، به گونه ای که او خود را عضوی از فرآیند آموزش پنداشته و انگیزه‌ی مشارکت و تکمیل فرآیند آموزش (یادگیری) در او بطور مداوم  تقویت گردد.

ویژگی های آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی، فرایندی‌است که در آن فراگیر، مدرس و تیم مجری پروژه حضور دارند و هرکدام به تناسب موقعیت خود درسیستم، بهره‌برداری های مشخصی خواهند داشت. اهداف کلان یک سازمان، موسسه و یا آموزشگاه براساس ارتقای سطح کیفی کارکنان و پرنسل خود از طریق سیستم‌های آموزش الکترونیکی برآورده می‌شود، مدرسین و متخصصینِ تامین محتوا در محیطی پویا و هدف‌مند به نشر دانش خود می‌پردازند و فراگیران به اقتضای موقعیت و سطح دانش خود، محتوای مورد نیاز خود را به آسان‌ترین وجه ممکن دریافت می‌کنند.

برای فراگیر
 • یادگیری آسان و هدف‌مند
 • تعامل مستقیم با مدرس
 • کاهش هزینه‌های یادگیری
 • دسترسی بهتر و آسان‌تر
برای مدرس
 • تولید، نشر و انتقال آسان‌تر
 • تعامل حداکثری با فراگیر
 • ارتقای سطح آموزش
 • کاهش هزینه‌های تولید محتوای آموزشی
برای سازمان
 • هزینه‌ی عملیاتی پایین‌تر
 • مدیریت فرایندهای آموزشی هدف‌مند
 • افزایش سرعت در تعلیم نیروی متخصص
 • ارتقای راندمان و اثربخشی بیشتر 

کلیدهای آموزش الکترونیکی

توجه به مخاطب در هریک از فعالیت های مذکور و تعریف هدف و طراحی بهترین شیوه‌ی انجام فعالیت براساس نوع و خصوصیات وی نقشی کلیدی در انجام بهینه‌ی آن دارد. یک سیستم آموزشی پویا می‌بایست همواره در مسیر تولید محتوای مناسب، ارائه‌ی باکیفیت و ارزیابی مستمر حرکت کند و با بررسی راه‌کارهای نوین سعی در تسهیل فرایندهای آموزشی داشته باشد.

ارزیابی آموزش

 • بررسی سامانه و اخذ بازخورد
 • بهینه سازی فرایندهای آموزش
 • مدیریت کاربردپذیری سامانه

تسهیل  آموزش

 • کشف راه‌کارهای بهینه آموزشی
 • ارائه از طریق کلاینت‌های مختلف

تحویل به فراگیر

 • مدل بهینه برای انتقال آموزش
 • استانداردسازی فرایند تحویل

تامین محتوای آموزشی

 • شناسایی مخاطب
 • هدف‌گذاری کلان
 • تعریف استراتژی عملیاتی فرایند آموزشی

هر کجا که شما بخواهید

یکی از مهمترین ویژگی های آموزش الکترونیکی، دسترس پذیری آن در شرایط و موقعیت‌های مختلف است. به نحوی که فراگیر و مدرس سیستم بتوانند از هر مکان و با هر وسیله‌ای که در اختیار دارند، به بخش کاربری خود مراجعه کرده و از محتوای مورد نظرشان بهره ببرند.

داده پردازان وسام با اجرای زیرساخت‌های فنی استاندارد، سامانه‌ی آموزش الکترونیکی شما را مبتنی بر وب (WBT)   کامپیوتر (CBT) و  موبایل (M-Learning) راه‌اندازی می‌نماید.

 

 

داده پردازان وسام اینجاست !

 

ما با بکارگیری متخصصان و طراحان فرآیند آموزش الکترونیکی در کنار متخصصین تولید و توسعه‌ی نرم افزار و محتوا، شبکه ای جامع جهت شناخت، طراحی و پیاده سازی هریک از فعالیت های کلیدی آموزش الکترونیکی را فراهم نموده ایم. این شرکت برمبنای مدل استاندارد Scorm 2004 و استاندارد ملی سری 1000 برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی راهکار اختصاصی متناسب با مراکز آموزشی، سازمان ها و کسب و کارها نموده است.